Algemeen

CAR De Schakel is een Centrum voor Ambulante Revalidatie gelegen in het centrum van Wetteren. De Schakel bestaat bijna 50 jaar en is daardoor regionaal een gevestigde waarde. Huiselijkheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn belangrijke troeven van ons centrum.
We doen aan onderzoek en therapie van peuters, kleuters, kinderen en jongeren met verschillende problematieken op het vlak van ontwikkeling en gedrag. Deze onderzoeken en behandelingen gebeuren op een intensieve, multidisciplinaire manier die wetenschappelijk gefundeerd is, rekening houdend met contextfactoren. Op deze manier kunnen we streven naar empowerment van gezinnen en maximale participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen.
Naast het belang dat we hechten aan goede individuele zorgen voor kinderen en betrokkenheid van ouders, werken we intensief samen met doorverwijzers en andere externe diensten om samen tot een professioneel hulpverleningsparcours te komen.

De Schakel is een vereniging zonder winstoogmerk. We zijn erkend door het VAPH en hebben een overeenkomst met het VAZG.

Ons gebouw

Onze equipe

 

Ons team bestaat uit logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, sociaal werkers, kinesisten, een revalidatie- en kinderarts en een neuropsychiater.

 

Directie

Bart Volders    bart.volders@cardeschakel.be

 

Artsen

Dr. Eliane Vermeesch Medisch directeur - Revalidatiearts - Pediater
Dr. Francoise Matthys Neuropsychiater

 

Campusverantwoordelijke/Therapeutisch coördinator

Shari Moermans    shari.moermans@cardeschakel.be

 

Psychologen/Psychologisch consulent

Ruth Van Ingelgem ruth.vaningelgem@cardeschakel.be
Nele Van Winghem nele.vanwinghem@cardeschakel.be
Joke Pincket joke.pincket@cardeschakel.be
Nele Vanthuyne nele.vanthuyne@cardeschakel.be

 

Sociaal werkers

An Roosen wordt vervangen door Colien Demeyer
Colien Demeyer colien.demeyer@cardeschakel.be
Nancy Rasschaert nancy.rasschaert@cardeschakel.be

 

Logopedisten

Evelien De Vleminck evelien.devleminck@cardeschakel.be
Els Van Der Stockt els.vanderstockt@cardeschakel.be
Barbara Wauters barbara.wauters@cardeschakel.be
Vicky Baele vicky.baele@cardeschakel.be

 

Ergotherapeuten

Evy Deketelaere evy.deketelaere@cardeschakel.be
Feline De Preester feline.depreester@cardeschakel.be

 

Kinesiste

Paloma Sanchez paloma.sanchez@cardeschakel.be

 

Logistieke ondersteuning

Tania Janda